Eksperter i EU vurderer, at ultrafine partikler og dieselpartikler skal prioriteres i arbejdsmiljøarbejdet.

 

 

 

European Agency for Safety and health at Work, har i 2008 udgivet en rapport, hvor de har spurgt en række eksperter i EU, hvad de største arbejdsmiljøproblemer inden for kemiske stoffer og materialer er. Det er der kommet en top 10 liste ud af.

 

På Top 10 listen er følgende:

 

  • Nanopartikler og ultrafine partikler

  • Ringe kemikaliehåndtering på små og mellemstore virksomheder

  • Outsourcing

  • Epoxy harpikser

  • Farlige stoffer i spildevand

  • Udsættelse på hud/hænder

  • Dieseludstødning

  • Isocyanater

  • Miniraluldsfibre

  • Dårlige stoffer og materialer i byggebranche

 

Nanopartikler og ultrafine partikler er med fordi det vurderes, at problemer med udsættelse for dette vil være stigende – og at der kan være en række sundhedsmæssige konsekvenser.

 

Dieselpartikler er med fordi mange er udsat for dieselpartikler i arbejdet, der er dokumenteret kræftfremkaldende og der er mistanke om allergi, og skade på reproduktionen og nedsat indlæringsevne hos børn.

 

EU arbejder pt. på en ny handlingsplan for arbejdsmiljøarbejdet, som skal løbe fra 2012 til 2020. Det bliver interessant om partikelforurening kommer med i handlingsplanen.

 

Rapporten kan læses her:

 

 

 

 

3F Kastrup - Saltværksvej 68 - 2770 Kastrup - Tlf: 70 300 950 - lars.brogaard@3f.dk